Om oss

Visionär

Trygve Eriksson började sin företagsbana redan som 19-åring inom anläggningsentreprenad med lastbilar och grävmaskiner. Under 1970-talet började han aktivt investera och engagera sig i lokalt förankrade bolag på Åland.

Branscher och företag har under åren varierat från rederier, korvskinn och chips till truckproduktion, stenförsäljning och medicinsk slang. Företagen har agerat både lokalt och globalt. Idag verkar vi i huvudsak inom miljöteknologi, förpackningsindustrin, medicinteknik och logistikfinansiering samt bedriver en del fastighets- och kapitalförvaltning.

Våra investerade branscher är varierande och på så sätt eftersträvar vi att skapa en balanserad portfölj av affärsmodeller, cykler och marknaders utveckling. Gemensamt för alla våra investeringar är att de är nischade och specialinriktade.

Våra företag säljer i första hand sina produkter till andra företag och deras kunder finns över hela världen. Vissa av produkterna och tjänsterna är världsledande i sin bransch.