Investeringar

Att skapa mervärde

Passar ditt bolag in hos oss?

Vår filosofi omfattar att investera i bolag där vi kan vara med och skapa långsiktigt värde och aktivt delta i att utveckla bolagen. Vi vill gå helhjärtat in i våra satsningar. Vi bidrar inte bara med kapital utan genom aktivt styrelsearbete med erfarenhet och kunskap. Vi har ett brett kontaktnät i Sverige och Finland med investerare som vi samarbetar med.

Nyfikenhet, glädje och viljan att utveckla bolag är många gånger lika viktigt för oss som resultat och avkastning.

Vår målsättning är att investera i nischade företag verksamma inom framförallt miljöteknologi, förpackningsindustrin, medicinteknik och logistikfinansiering. Vi investerar i innovativa tillväxtföretag som har en färdig produkt eller tjänst, samt i mogna bolag. Vi inriktar oss i första hand på B2B företag.

Den förväntade omsättningen bör vara minst 3 milj. euro. Vi förväntar oss att ni har ett färdigt prospekt med bokslut och prognoser att visa då ni kontaktar oss.

Våra investeringar är alltid långsiktiga.