Sponsorering

Främja det loklala

Era kvalifikationer

Eriksson Capital Ab vill med sin sponsorering stöda det åländska samhället genom att främst bidra till att ungdomar får en meningsfull fritidssysselsättning och därigenom utvecklas och bidrar till ett friskt, välmående och vitalt näringsliv.

Vi tror att du/ni är:

-sport- eller kulturutövare -enskild utövare eller en del av ett lag -ev. har ett specifikt projekt på gång -har stark lokal anknytning

Er ansökan kommer att behandlas så snart vi har möjlighet.